Pomsky nesten verwacht.
De aangeboden nesten zijn van NPSC fokkers